TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE

CEZA
DAVALARI

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE

HUKUK 

DAVALARI

Müvekkil Odaklı çalışma prensibi

Büromuz  Hukuk ve Ceza Davaları alanlarında Avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bize Ulaşın

dANIŞMANLIK

Ankara da Avukatlık mesleğini uzun yıllardır sürdürmekte ve davalara çözüm  arayışınızda size yardımcı olmaktayız. Hukuk Davaları ve Ceza davalarında  bir çok müvekkile hizmet sunduk.


Bu anlamda, özellikle iş hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, sigorta hukuku, icra ve iflas hukuku, ticari işletme rehini, garanti/teminat mektupları, şirket kurma, şirketleri birleştirme gibi özel uzmanlık gerektiren konularda sürekli danışmanlık hizmetleri ifa etmiş uzman ve yetkin avukatlardan oluşan Büromuz, danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğine ve önceliğine inanmaktadır. 


Bu maksatla müvekkillerimizin işlerinin ve uygulamalarının daha baştan hukuka uygun ve doğru yapılması ile ilgili müvekkillere ve çalışanlarına veya bu konularda talepte bulunan kuruluşlara, yetkin avukatlarımız vasıtasıyla hukuki seminerler/eğitimler vermekte ve bunun gerekli ve çok önemli olduğuna inanmaktayız.

Babil Avukatlık ve Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilerin, her türlü şahsi ve ticari iş ve ilişkilerinde ortaya çıkabilecek problemlerine, muhtemel hukuki risklerine, mümkün olduğunca daha sorun oluşmadan önleyici tedbirler alan danışmanlık hizmetleri sunmaya çalışır. Bunun yanında, oluşmuş sorunlarına da hukuka ve müvekkil yararına uygun bir şekilde, sonuca götürücü, doğru, kapsamlı, etkin, kaliteli ve seri çözümler üretmek ve uygulamak amacıyla Ankara da Avukatlık Faaliyetleri Sürdürmektedir..

Günlük hayatımızda karşılaşılan ve hukuki yardım gerektiren her türlü konu veya sözleşmenin; ileride ihtilafa düşülmeyecek şekilde, anlaşılabilir, açık ve net düzenlenmesi, veya ihtilafa düşüldüğünde işin hakkaniyete ve hukuka uygun şekilde düzenlenerek baştan müvekkil lehine avantaj sağlanması amacıyla telefon, e-posta ve sair iletişim araçlarıyla sözlü veya yazılı olarak sunduğumuz hizmetlerimizdir. Danışmanlık hizmetlerimizin ana amacı, müvekkillerimizin işlemlerinin hukuka uygun olmasını sağlama ve hukuka uygunluk çerçevesinde müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma, ileride ortaya çıkması muhtemel ihtilafların da dava veya icra takibi aşamasına gelmeden tespit edilmesi ve önlenmesidir. 

Avukatlık meslek ahlâkına ve profesyonelliğe uygun olarak müvekkillerimize doğru, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla var olan bir Avukatlık Bürosuyuz. Bu çerçevede; görüşmelerimiz ve çalışmalarımız esnasında edindiğimiz her türlü kişisel ve kurumsal bilgiler, bizim için saklanması gereken bir sırdır. Hizmetlerimizi bilinçli ve sistematik şekilde, geciktirmeksizin yerine getirmek bizim için bir disiplindir. İşin sağlıklı çözümü için müvekkillerimizle işbirliği ve istişarenin gerekliliğine inanırız. Müvekkillerimizin hukuki risklerini en aza indirmek veya hukuki sorunlarını en kısa ve en etkin sürede çözümlemek için müvekkillerimizden hadiseyle ilgili tüm bilgileri, bize eksiksiz sunmasını ve bizden de çalışmanın her aşamasında bilgi talep etmesini isteriz. Müvekkillerimizle teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak kesintisiz bir iletişim içinde olmaktayız.

Müvekkillerimizin şahsi veya ticari ilişkilerinden kaynaklanan leh veya aleyhlerindeki, açılmış veya açılacak davalar Büromuz bünyesindeki uzman avukatlar aracılığıyla takip edilmekte ve maksimum verimlilikle sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Davaların takibi ve sonuçlandırılması sürecinde hukukun ve teknolojinin (yapay zeka destekli içtihat arama ve nitelikli hesaplamalar) her türlü imkanlarından yararlanılmaktadır. Büromuz,  yeterli ve yetkin personeliyle her türlü dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

babil avukatlık ve hukuk 

büro avukatları VE ÇALIŞANLARI

Türkiye’de hukuk danışmanlıkları kanunlar kapsamında sadece avukatlar tarafından verilmektedir. Bu nedenle alanıyla ilgili hukuk bilgisi yeterli avukatlardan destek almanız çok önemlidir.

avukat ömer yılmaz
avukat

ömer yılmaz

avukat ali akdağ
avukat

ali akdağ

katip
katip


sekreter 
BÜRO ÇALIŞANI


ağır ceza davaları

Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren tüm yargılamalar.

işçilik alacakları davaları

İş Mahkemelerinin görev alanına giren tüm yargılamalar.

asliye ceza davaları

Asilye Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren tüm yargılamalar.

icra iflas hukuku

İcra Daireleri ve  Mahkemelerinin görev alanına giren tüm yargılamalar.

boşanma davaları

Boşanma Davaları ve sonuçları

ticari davalar

Ticaret Mahkemelerinin görev alanına giren tüm yargılamalar.

CEZA - HUKUK YAZILARI

BLOG YAZILARI 

BU BÖLÜMDE CEZA VE HUKUK YAZILARIMIZI BULABİLİRSİNİZ  2024 YILI YENİ YAZILAR İÇİN SAYFAMIZI İNCELEYİN.

Avukata Danışmanlık Ücrete Tabidir, Tahsili Zorunludur


Değerli  danışanlarımızın bildiği üzere, avukatın her çeşit mesleki faaliyetinde olduğu gibi, avukata yazılı ve sözlü olarak danışmak da ücrete tabi olup; bu ücretin yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının Birinci Bölümünde yer alan ücret çizelgesinde yazılı miktardan az olmamak üzere danışan taraftan tahsil edilmesi 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 163'üncü vd. maddeleri uyarınca KANUNİ ZORUNLULUKTUR. AKSİNE HAREKET DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİRİR.Alınan danışmanlık ücreti taraftan her çeşit ödeme vasıtasıyla peşin olarak tahsil edilebileceği gibi; tarafın aynı vekille dava ve takip yoluna gitmesi durumunda müvekkilin avukatına ödeyeceği ücret, daha önce ödediği danışmanlık ücreti MAHSUP EDİLEREK, yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücretinde yazılı miktarlardan az olmayacak şekilde belirlenir.

Avukatın harcadığı mesainin karşılığının ücretli olması, hakkın en iyi şekilde tesisi bakımından, danışmanlık hizmetini alanın da lehine bir uygulamadır.

Avukata danışmanın ücretli olduğunu, yasal zorunluluk nedeniyle avukatın mesleki faaliyetinin karşılığı olan ücretini almaması halinde disiplin suçunun oluşacağını hatırlatır; bu nedenle gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi hususunu  siz değerli danışanların  bilgisine sunarız.

dilekçe örnekleri

ceza

şikayet dilekçeleri

Ceza Hukuku alanında olan deneyimi ile sorusturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Dilekçe örnekleri yazımız devamında

hukuk

dava dilekçeleri

Hukuk davalarında aile hukuku başta olmak üzere diğer alanlarda düzenlenen ve yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir. Dilekçe örnekleri yazımız devamında

idare

kurum başvuru dilekçeleri

İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması ve kurumlara başvuru dilekçeleri alanında hizmet veriyoruz. Dilekçe örnekleri yazımız devamında

HAKKIMIZDA


Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Babil Avukatlık ve Hukuk Bürosu , en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre  danışmanlık vermektedir. Büromuz avukarları Ankara Barosu mensuplarından oluşmaktadır. "1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10'a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da "Baro" denileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir. Muhamat Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Barosu'nun 14 Temmuz 1924 tarihinde yasaya göre oluşumu tamamlayarak kurulmuştur."  https://www.ankarabarosu.org.tr/baro_tarihce  * sayfasından  alıntılanmıştır.

galeri


Babil Hukuk & Danışmanlık

TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
REKLAM YASAĞI
YÖNETMELİĞİ
RG: 21/11/2003-25296  


Madde 9 — Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak  tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı  ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak  şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.  (Değişik ikinci fıkra:RG-7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel
çalışmalarını yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet  sitesinde tercih ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini  yürütürken avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene  aykırı olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun  davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma  ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları kullanabilir.  Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;  a) Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil  unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları,  mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü  büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, (Ek ibare:RG-7/9/2010-27695) baro ve Türkiye  Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında
bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar, b) İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla  internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı",  "avukatlık ortaklığı unvanı","avukatlık bürosu unvanı", "bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro"  "avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak" dışında bir sözcük ya da tanıtım tümcesi  kullanamaz, c) İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet  kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları  kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.  

iletişim 


iletişim adresleri


Adres

Strazburg Cad. 5/13 Çankaya/ANKARA
Konum
 https://goo.gl/maps/VLvQ529qDaYiQFXN6 

telefon

Av. Ömer  YILMAZ:+905466805484
Av. Ali AKDAĞ +905366023989


Email


av.omeryilmaz06@gmail.com
av.aliakdag@gmail.comWhatshap 

+905366023989