İŞÇİLİK ALACAKLARI NELERDİR DAVA AÇILMASI DURUMUNDA NELERE HAK KAZANIRIM İŞ AVUKATI HANGİ ALACAKLARI ALABİLİR.


Ülkemiz çalışan nüfusu ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. çalışma saati bakımından Avrupa ülkeleri sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. yazımıza konu olan işçilerin bu denli yoğun olduğu ülkemizde işçi hakları, işçilik davaları da işçilerin devamlı sordukları ve çalışanlar arasında araştırılan bir konudur. Ülkemizde işçi avukatı yani işçilerin çalışanların haklarını almalarını sağlayan, koruyan bu alanda hizmet veren işçilik dava avukatı yada en yaygın ismi ile işçi avukatı diye bilinen avukatlardır.

Resmi verilerle geçtiğimiz yıl açıklanan istatistiklere göre işçi sayısı 14,2 milyon olarak açıklandı. İşçilerin 1,9 milyonu bir sendikaya bağlı olarak çalışırken geri kalan işçilerin sendika üyeliği bulunmamaktadır.

Türkiye’de İşçiler ve Bağlı Bulundukları Sendikalar

Türkiyede sendikaya bağlı olarak çalışan işçi sayısı genç nüfusa oranla artarken sendikalı sayısında işçi sayısında ciddi oranda bir azalma vardır. bu konuda işverenlerin kanunun etrafından dolanarak faaliyet göstermeleri ana etmen olabilir. Sendikalı işçi sayısında en fazla üyesi olan sendika 1 Milyon 21 bin 952 kişi ile Türk-iş olurken bu sendikayı 687 bin 790 kişi ile Hak-İş ve onun takibinde de 190 bin 659 kişi ile Disk yer aldı.

Türkiye’de İş Kolları ve Çalışsan İşçi Sayıları

ülkemizde’de farklı alanda bir çok iş kolu bulunmaktadır. Bakanlığı’nın beyanları ve yayınladıkları verilere bakarak ülkemizde iş kolları ve bu iş kollarında geçimini tedarik eden işçiler şunlardır.

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık,171.113 İşçi çalışmaktadır.Gıda Sanayi,632.059 İşçi çalışmaktadır. Madencilik ve Taş Ocakları,192.793 İşçi çalışmaktadır. Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç 526.133 İşçi çalışmaktadır. Dokuma, Hazır Giyim ve Deri 1.167.918 İşçi çalışmaktadır. Ağaç ve Kağıt 244.262 İşçi çalışmaktadır. İletişim 70.928 İşçi çalışmaktadır. Basın Yayın ve Gazetecilik 86.505 İşçi çalışmaktadır. Banka, Finans ve Sigorta 289.223 İşçi çalışmaktadır. Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar 3.783.512 İşçi çalışmaktadır. Çimento, Toprak ve Cam 164.880 İşçi çalışmaktadır. Metal 1.608.083 İşçi çalışmaktadır. İnşaat 1.305.146 İşçi çalışmaktadır. Enerji 243.295 İşçi çalışmaktadır. Taşımacılık 808.028 İşçi çalışmaktadır. Gemi Yapımı Ve Deniz Taşımacılığı Ardiye ve Antrepoculuk 198.164 İşçi çalışmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmetler 514.059 İşçi çalışmaktadır. Konaklama ve Eğlence İşleri 931.257 İşçi çalışmaktadır. Savunma ve Güvenlik 294.069 İşçi çalışmaktadır. Genel İşler – Belediyeler 1.020.228 İşçi çalışmaktadır. Toplam İşçi Sayısı 14.251.655 İşçidir.

Yukarıda grafikte yer verdiğimiz sektörlerin her birinde geçen yıl verilerine göre çalışan işçilerin hukuki sorunları noktasında sendikaya bağlı yada bağımsız şekilde hizmet veren tüm çalışanlara işçi avukatı yetkinliği ile hizmet ve danışmanlık vermekteyiz. İster İşçilik alacağı isterseniz de işçi ile işveren uyuşmazlığından kaynaklı farklı bir konu olsun hukuki destek için işçilik alacak avukatı olarak hizmet sunmaktayız.

İş Hukuku Avukatı

Bu konunu evvelinde iş hukukunun açıklamasını geniş anlamda tanımlayarak sonrasında bu alanda çalışan avukatın faaliyetlerini anlatmalıyız. İşçi ile iş veren arasında doğan veya doğması muhtemel sorunları ister alacak hakkı ister işe iade olsun inceleyen veya bunlara çözüm sunan, alternatif uyuşmazlık yolarını ve diğer dava yolarını zorlayan, planlayan hukuki alana bizler iş hukuku demekteyiz. İş hukuku dediğimizde de avukatlık hizmeti anlamında iş hukuku avukatı aşadaki hak ve alacaklar çerçevesinde işçi haklarını savunur.

Kıdem tazminatı süreci, İhbar tazminatı, fazla mesai ücreti, asgari geçim indirimi,İşe iade davası, Mobbing davaları(işyerinde kötü muamele) Varsa fazla mesai alacakları,Hizmetin tespiti davaları,Kötü niyetten kaynaklı tazminat davaları,İşçi ile iş veren sorunlarından kaynaklı davalar,Toplu iş sözleşmelerinden kaynaklı dava ve konuları,İş kazası kaynaklı davalar,İşçilerin maaş alacakları,İşçi ve işveren sözleşmelerinin düzenlenmesi,Ulusal ve genel tatil ücretlerinin talep edilmesi,Yıllık izin ücretleri,Haklı sebeple İş akdinin işçi tarafından sonlandırılması

Bu davaların her birine iş hukuku avukatı dediğimiz alanında uzman ve Babil Avukatlık Ve Hukuk Bürosu bünyesinde sayısız bu tarz davalara bakıp deneyim edinen uzman avukatlar olarak hizmet vermekteyiz. Tazminat alacakları hukuku noktasında Türkiye’nin sayılı hukuk bürolarından olan Büromuz bu alandaki hizmetleri ile işçilerin danışmanlık ve hukuki destek hizmetlerini Ankara başta olmak üzere birçok ilde vermektedir.

Kıdem Tazminatı Avukatı

İşçinin alacak kalemelerinin belkide en önemlisi olan Kıdem tazminatını ve bu tazminatı düzenleyen kanun maddesine şu şekildedir. Kıdem tazminatı 1475/14 sayılı yasa maddesi içerisinde düzenlenmiştir. İş kanununda en az 1 yıl aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişinin bir yılın sonunda işten ayrılması sonucu iş verenin kendisine verdiği tazminat kıdem tazminatı olarak adlandırılır.

Kıdem tazminatının talep edildiği durumlar

1 yıllık çalışmış olmak

Sağlıksal veya işin durması gibi nedenlerle iş akdinin sonlanması

Erkekler için askerlik durumu

Emeklilik süreci dolması yani primlerin tamamlanması sonrası iş akdinin bitirilmesi

Kadın işçinin evlilik sonrası başvurusu sonrası işten ayrılması

Çalışanın ölümü sonrası çalışma süresince kıdem tazminatına hakkı olması

Aynı iş yerinde bulaşıcı hastalık sorunu

İşverenin haksız işten çıkarması

Çalışanın hayatının tehlikeye atılması durumu

İş verenin işçi ile sözleşme imzalarken eksik bilgi vermesi

İş verenin yasa dışı taleplerde bulunması

İş yerinde taciz vb durumların ortaya çıkması ve önlem alınmaması

İşçi eğer haklı sebebi yok ise ve kendisi bildirimsiz işi terkederse kıdem tazminatı yasaya göre alamaz ancak haklı gerekçeler var ise kıdem tazminatını çalıştığı döneme göre hesaplayarak hak kazanabilir.Kıdem tazminatında bir yılı doldurmak zorunlu şartlar arasın da bulunmaktadır. Bu konuda tüm sorularınızı iletişim kanalından bizlere yöneltebilir ve hizmet alabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Kıdem Tazminatı Ne Kadar Alırım?

Kıdem tazminatı hesaplamasında aşağıda sıralanan verilerin bilinmesinden sonra alanında yetkin kişilerin desteğini alarak hesaplama yapmanız tavsiye edilir. Büromuzda hem aktüerya( işçilik alacağı hesaplaması uzmanı) rakamları çıkaran hem de işçilik hak ve alacağı alanında eğitimini almış bilirkişi sayesinde kıdem tazminatlarına bakan avukatlarımız haklarınızı küsüratına kadar hesaplayarak işverenden talep etmektedirler.

Kıdem tazminatı hesaplamasındaki gerekli bilgi ve veriler ve örnek hesap dökümü

Son çalıştığı firmada son 30 günlük brüt ücret baz alınır.

ancak icra takibi sırasında net ücret üzerinden tahsil edilir.

Biten yıl artık çalışma zamanları 30 gün üzerinden oranlama ile hesaplama çıkarılır.

Kıdem tazminatı brüt ücretinin kıdemin talep edileceği senedeki ücret tam olarak bilinmelidir.

İşçiye düzenli ödenen yol, yemek parası ve ikramiyelerde hesaba dahil edilir.

Her tam yıl için hesaplanan kıdem tazminatı tavanı o yıl için belirlenen tavan ücretlere göre sınırlandırılmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplamaları bilirkişi, aktüerya yada bu alanda eğitim almış avukatlarca yapılması işçiler açısından faydalı olacaktır.

Kıdem tazminatında ayrıca heaaplama yapılırken şu bilgilerin bilinmesi gereklidir.

İşe başlama tarihi

İşten ayrılma tarihi

Aylık brüt maaş

Hesaplamaya esas gün sayısı

Esas ve brüt ücret

Kümülatif vergi matrahı yani işçinin hangi gelir kaleminde olduğunu gösterir.

Bu bilgiler net ödenecek kıdem tazminatını bizlere verir.

Kıdem Tazminatında İşçinin Hakları

Kıdem tazminatında bazı sorular kafamızı karıştırmaktadır. Bunlardan bazılarına cevap verelim iş yeri devri gündeme gelince kıdem tazminatı alınabilir mi? Bu soruya verilebilecek en iyi cevap her şey aynen devam ediyorsa alınması mümkün olmayacağı şeklinde olmalıdır. İş yerinin taşınması veya çalışma şartları kıdem tazminatı almaya etken olur mu sorusu ise burada işveren yaptığı değişiklikleri işçisine bildirir burada işçinin 6 gün içinde vereceği cevaba göre yol izlenir. Bildirim sürelerine bakılarak kıdem tazminatı noktasında çalışma yapılır. Yine ücret artışını beğenmeyen işçi işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi sorusu da bu konuda çok karşımıza çıkmaktadır. Burada bilinmesi gereken eğer bir sözleşme yok ise inisiyatif işverendedir. Bundan dolayı istifa eden işçi kendi ayrıldığı kabul görmekte ve kıdem tazminatı alamamaktadır. İş kanununda 25/2 maddesinden çıkarılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi sorusunun cevabı da alamaz şeklinde olacaktır. İşçi çalışırken sağlık veya yaşamını tehlikeye atan bir sıkıntı görürse iş akdini kendisi sonlandırabilir. Bu fesih sonrası da işçi kıdem tazminatı alabilir. Çalışırken malulen emekli olan kişi işten ayrılırsa o kişi de çalıştığı süreye bakılarak kıdem tazminatı alabilmektedir. Toplu ödeme almak için işten ayrılan işçiye de kıdem tazminatı ödenir. Yaşlılık aylığı almak için gerekli prim süresini dolduran işçi de kendi isteği ile işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir. 10 ay önce evlenen ve işten ayrılmak istediğini işverene ileten kadın çalışan işten ayrılınca kıdem tazminatına hak kazanır. 1 seneyi aşkın evlilik süreci olan kadın işten ayrılmak istediğinde kıdem tazminatı alamaz. Zira iş kanununda bu süre 1 sene ile sınırlandırılmıştır. Çalışanın vefatı sonrası ailesi kıdem tazminatını işverenden alabilir. Aynı iş yerinde 10 senedir çalışan kişi ayrıldığında alacağı kıdem tazminatı her tam sene için 30 gün olarak belirlenmiştir. Yani 300 günlük kıdem tazminatı alabilmektedir. Burada ise her sene için tavan kıdem tazminatına bakılmalıdır. İşçi çalıştığı sürenin kıdem tazminatını sadece bir kez alabilir. Kıdem tazminatını zamanında tahsil edemeyen işçi faiz isteme hakkına sahip olmaktadır. Kıdem tazminatından işçi adına sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatı hesabında sürekli olan gelirler yol, yemek, ikramiye gibi yardımlar da hesaba katılarak tazminat hesaplanır. İş yerinde çırak vasfı ile çalışan işçi işten ayrıldığında iş kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanamaz. Hamilelik yada doğum için işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Sporcular bir yere hizmet verseler dahi iş kanunu içinde yer almadıkları için kıdem tazminatı talep hakları yoktur. İş akdi feshedilen işçinin son aldığı brüt maaş üzerinden hesap yapılarak kıdem tazminatı iş veren tarafından ödenir. Ev işlerinde çalışanların kıdem tazminatı talebinde bulunma hakları yoktur. Kıdem tazminatı işveren tarafından peşin olarak ödenmesi gerekir. Ancak işveren ile işçi anlaşırsa taksitler halinde de ödenir. Emekli olduktan sonra çalışan işçi eğer kıdem tazminatı alacak şekilde işten ayrılır ve o süreleri doldurur ise oda kıdem tazminatı alabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Alacağında Zaman Aşımı Süreleri

Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi işçilerin en fazla kafalarına taktıkları sorunlardan birisidir. Kıdem tazminatında sözleşmenin sona ermesinden itibaren işçi 10 sene içinde bu hakkını kullanabilmektedir. Türk Borçlar kanununda bu konu açık olarak belirtilmiştir. Ancak 2017 senesinde çıkarılan ek kanun ile 25.10.2017 tarihinden sonra sonra eren iş iş sözleşmelerinde kıdem tazminatı süresi 5 sene ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihten önce başlayan ve sürecin devam ettiği durumlarda ise 10 sene geçerlidir. Örnek vermek gerekirse 2013 senesinde iş akdi sonra eren işçi kıdem tazminatını hakkını 2023 senesine kadar talep etme hakkına sahiptir. Zira çıkarılan ek kanundan önce bu hakka sahip olduğu için 10 senelik süre geçerlidir.

Devir veya El Değiştirmelerde Kıdem Tazminatı Sorumluluğu

Bir iş yeri satılır veya devir yapılırsa burada her iki işverende kıdem tazminatlarından sorumlu olmak durumundadır. Sorumluluklar ise işçiyi çalıştırdıkları sürelere ve o sürelerdeki işçinin aldığı ücret durumu ile sınırlı olmaktadır.

Kıdem Tazminatında İşten Çıkış Gerekçeleri

Kıdem tazminatınızı alarak işten ayrıldığınızda genel olarak ülkemizde şu gerekçelerle işten ayrılmalarda tazminat ödemesi işveren tarafından yapılmaktadır.

Haklı Fesih: İşçinin fesih sürecinde haklı gerekçesi olması

Mobbing: Son dönemde artan fesih gerekçesi iş yerinde saldırı baskı vb. durumlar

Salgın Hastalık: İşçi iş yerinde salgın var ise hastalanmamak için işten ayrılabilir

Emeklilik: Emekli olacak prim süresi dolması sonrası işten ayrılma

İşverenin Haksız İşten Çıkarması: İşveren tarafından haksız fesih durumunda kıdem tazminatı alınır

Maaş Ödemesindeki Usulsüzlük: Yani paranın bir kısmı resmi geri kalanı elden verilmesi gibi

SSK Primleri: Tam ödememe veya eksik ödeme durumları

Kadın İşçi Hamile Durumu İşten Çıkarılması: Haksız fesihlerden biridir.

İş Bitimi Sonrası İşten Çıkarma: Yine haksız fesih olduğundan kıdem tazminatı alınması gerekir.

SGK kayıtları: Girdi çıktıların yapılması şirketler arası veya aynı firmada.

Hizmet akdinin haklı gerekçe olmadan iş verence sonlandırılması da kıdem tazminatına yol açar.

Maaş Gecikmeleri: Düzensiz ödemeler

Fazla Mesai Ücretleri: Çalışılmış ek süre ödemelerinin alınmaması veya eksik alınması

İşçi vefatı olursa da kıdem tazminatı talep edilir.

Kadın İşçinin Evlilik Sonrası Ayrılması: Evlendikten bir sene içinde işten çıkması durumunda

Askerlik

İkramiye ve Prim Ödemelerindeki aksaklıklar

İş yerinin taşınması (farklı bir il)

Hafta tatil, ulusal bayram ve Agi ödemelerindeki sorunlar gibi bir çok nedenden ötürü işten çıkarılan işçi veya kendisi istifa eden işçi kıdem tazminatı haklarını alır.

Ülkemizde uygulanan 41 tane işten çıkış ile alakalı Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen kod mevcuttur. Bu kodlar arasında tazminata hak edebileceğiniz veya alamayacağınız durumlar ayrıntılı olarak verilmiştir. https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/jsp/nedenleryeni.html ilgili linkten de kodlara ulaşabilirsiniz.

Kıdem Tazminatında Görevli Mahkeme

Öncelikle kıdem tazminatının işçi ile işveren arasında çıkan bir uyuşmazlık olduğunu belirtmek gerekir. Görevli mahkemeye gelince eğer davanın bulunduğu yerde iş mahkemesi varsa iş mahkemeleri bu tarz davalara bakar. Yok ise orada iş mahkemesi adına işlem yapan Asliye Hukuk mahkemelerinde süreç takip edilir.

Kıdem Tazminatında Zorunlu Arabuluculuk Süreci

İşçilik alacaklarının tamamında buna ( işe iade süreci de dahildir) 2018 senesi başında çıkan kanun gereğince arabuluculuğa başvurma zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle işverenden işçilik alacağı namına yapılacak olan tüm başvurularda öncelikle işin görüldüğü yerdeki veya işverenin adresinin olduğu yerdeki Adliye "zorunlu arabuluculuk" başvurusu yapılır

Kıdem Tazminatını Alamayanlara Avukat Desteği

İşvereninizle yaşadığınız sorunlar sonrası eğer tazminatınızı alamadıysanız o zaman sizlere hukuki destek şarttır. Bu noktada Babil Hukuk Bürosu sizlere deneyimli ekibi ile destek olmaktadır. Öncelikle kıdem tazminatı hakkında dosyanız tarafımızdan incelenerek kıdem tazminatına hak kazandınız mı kazandıysanız ne kadar tüm bu hesaplamalar ve soruların cevapları verildikten sonra işçi avukatı vasıtası ile yasal sürece geçilir. Kıdem tazminatlarında hak kaybı yaşamamak adına hızlı bir şekilde işlemlere başlanması gereklidir. Kıdem tazminatında dava süresi 2 seneyi bulabilmektedir. Zaman kaybı yaşamadan sürecin hızlandırılması gereklidir. Kıdem tazminatınızı olabildiğince kısa sürede almak için bu alandaki ekibimiz sizlere destek olmaktadır.

İhbar Tazminatı Avukatı

İhbar tazminatını öncelikle açıklayalım. İşçinin işten haber verilmeksizin çıkarılması veya ihbar süresi diye adlandırdığımız süre dolmadan iş akdine son verilmesi durumunda işveren tarafından işçiye ödenen tazminata ihbar tazminatı diyoruz. İş yerinde gelişen ve olumsuz olarak sonuçlanan bu süreçlerde de yer alan hukukçu arkadaşımıza ihbar tazminatı avukatı demekteyiz.

İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İhbar tazminatında hesaplama için belli başlı bilgilere sahip olmamız gerekmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz.

İşe başlama tarihi

İş akdinin sonlandırıldığı tarih

Aylık brüt maaş

Çalışma süresi

İhbar süresi

Gibi bilgilere bakılarak ihbar tazminatının hesaplaması yapılmaktadır. İhbar tazminatında 2021 senesi hesaplamasında da aynı durum geçerlidir. İhbar tazminatında ihbar sürelerini dikkatlice incelemek gereklidir.

Çalışma süreniz 6 aydan az ise bildirim süresinden 2 hafta sonra

Çalışma süreniz 6 ay ile 1,5 senesi buluyor ise bildirimden sonra 4 hafta

Çalışma süreniz 1,5 sene ile 3 sene arası ise bildirim sonrası 6 hafta

Çalışma süreniz 3 seneden fazla ise bildirim sonrası 8 hafta tamamlanınca iş akdiniz sonra ermiş kabuledilir.

Deneme sürecinde geçen 2 ay ihbar süresine dahil edilmez.

İhbar Tazminatı Örnek Hesaplaması

................ İsimli çalışan için örnek bir tazminat hesaplaması yapalım. Bu işçimizin tüm bilgilerini dökerek ihbar tazminatında alacağı rakamı belirleyelim.

İşe Giriş Tarihi

İşten Çıkış Tarihi

İşçinin son brüt ücreti

Gelelim hesaplama kısmına; Burada kişinin 3 seneden fazla çalıştığını varsayarak 8 haftalık ihbar süresi olduğunu belirlemekteyiz.

Günlük brüt alacak kazanılan hak tutarı: 4000/30

Brüt İhbar Tazminat bedeli: 56/133

Gelir vergisi indirimi: 7.748 X %15

Damga Vergisi: 7.748 X binde 7,59

Net İhbar Tazminat Bakiyesi:..................

TL’dir. İhbar tazminatında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

İşten Kendi İsteği İle Ayrılan Kişi İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

İşten zorunlu olmayan nedenler dışında kendi isteği ile çıkan kişi ihbar tazminatı alamaz. İş yerine işten çıkacağını süresinde bildirmeden iş akdine son veren kişinin böyle bir hakkı yoktur.

İşveren Tarafından İşine Son Verilen İşçinin Hakları

İşverenin işçisini çıkarması sonrası eğer kendisine yasal hakkı olan ihbar tazminatını ödemez ise işçi hakkını hukuki yollarla arama hakkına sahip olacaktır. İşçi haklarını alamadığı durumda işçi avukatı vasıtası ile ihbar tazminatını iş mahkemesine taşıyarak hakkını işverenden alır. Ancak belirli süreli iş sözleşmelerinde ise ihbar tazminatı hakkı işçiye tanınmamıştır. İşçi iş mahkemesi veya bulunduğu yerde İş mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde hakkını arayabilecektir.

İhbar Tazminatında Arabuluculuk Süreci

İhbar tazminatlarında eğer işverenden tazminatınızı alamadıysanız hemen dava açamazsınız. Önce hukuk yollarını tüketerek süreci tamamlamanız gerekir. İlk olarak arabuluculuk sürecine girerek sürecin başlatılması eğer anlaşma yapılmayacak ise bundan sonra da dava sürecine geçilmesi gerekir. Arabuluculuk yapılmadan açılan davalar daha sonra ret edilecektir. İhbar tazminatlarında arabuluculuk süreci 1 ay içinde tamamlanmakta davalar ise 1 sene gibi bir sürede bitmektedir.

İhbar Tazminatında Zaman Aşımı Süresi

İhbar tazminatında da zaman aşımı süreleri kıdem tazminatında olduğu gibi 5 senedir. Son çıka kanun öncesi yani 2017 yılı öncesindeki işten çıkmalarda ise 10 yıl süresi geçerlidir.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Dava Dilekçesi Örneği

Davacı:...................

Vekili: ………….

Davalılar: …………………...

Konu: Her kalem için fazlaya dair talep ve dava hakkımız ile başkaca hak ve alacaklarımızı talep ve dava etme hakkımız ile ISLAH İLE TALEP SONUCUNU BELİRLEME HAKKIMIZ saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK;

Ücret Alacağı  İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı,AGİ,Fazla Mesai,Genel Tatil Ücretleri gibi sizin talebiniz bunlardan hangilerini içeriyorsa dilekçede yer alır.

(Daha sonra dosyada açıklamalar kısmına geçilip talepler yazılır.)

AÇIKLAMALAR

Sözleşmenin feshi Ücret alacağı Kıdem ve ihbar tazminatı Fazla mesai ücretleriDini ve milli bayramlar ve genel tatil alacağı talepleri Talep edilirse urumu Müsait ise adli yardım talebi İhtiyati haciz talebi: Hukuki sebepler : iş kanunu, hmk ve davamızla ilgili her türlü mevzuat. Deliller :Sonuç ve talep :yukarıda Açıklanan nedenlerle; fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Ekler: Arabuluculuk son oturum tutanağı aslı. Eklenerek dava açılması sürecine Seçilir. Kıdem ve İhbar tazminatlarında dava süreci için işçilik alacakları konusunda uzman avukat ile çalışmanızda fayda olacaktır.

İhbar Tazminatında Tavan Ücret Sınırı Var Mıdır?

İhbar tazminatlarında kıdem tazminatları gibi bir sınır konulmamıştır. Burada ihbar tazminatında belirlenen kriterlere bakılarak bir hesaplama ortaya çıkar ve buna göre işverenden bu tazminat kalemi talep edilir.

İşe İade Davası

İşçi işten haksız yere çıkarılmasından sonra gerekli hukuki süreci takip ederek işe iade davası açabilir. Burada açılan davada iş verenin geçersiz fesih mahkemece kabul görmesinden sonra kişinin boşta kaldığı süre en fazla 4 aya kadar ödenir. İşe iade davasını kazanan işçi işverene iade süreci ile alakalı bilgi yollayarak veya noterden ihtarname ile bilgi ileterek talebini iletir.

İşçi kazandığı dava sonrası bildirim yaptıktan sonra işveren kendisini bir ay içinde işe başlatmakla yükümlüdür. Eğer işçi kazanılan mahkeme kararına rağmen işe başlatılmaz ise bu sefer işçinin hakları devreye girmektedir. İşveren boşta geçen sürenin ücreti ile sosyal haklar ve mahkeme tarafından belirlenen işçinin kıdemine göre belirlenen en az 4 aylık en çok sekiz aylık aylık ücreti kişiye ödemek zorunda kalmaktadır. İşe iade davaları süreleri ve bildirimleri açısından iyi takip edilmeli ve sürecin işe iade davası avukatınca takibi yapılması gerekir.

Fazla Mesai Alacağı

İşçi çalışırken çalıştığı sürelere bakılarak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği bilgiler karşılaştırılarak fazla mesai alacakları konusunda hukuki süreç yürütülmektedir. Ülkemizde çalışma süresi haftalık 45 saattir. Bu saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak görülmektedir. İşçilerin çalıştırılma süreleri şu şekilde belirlenmiştir.

Günlük en fazla çalışma zaman dilimi: 11 saat

Haftalık en fazla çalışma zaman dilimi 66 saat

Yıllık en fazla fazla mesai dilimi 270 saat

Gece en fazla çalışma zaman dilimi 7,5 saat olarak belirlenmiştir. Bu saat dilimlerine bakılarak işçinin fazla mesaiden kaynaklı talepleri dava sürecinde karşı taraftan alınarak işçiye ödenir.

Fazla mesaiye dönük ödemeler geriye dönük 5 yıl içinde talep edilebilir. Fazla mesai yapıldığına dair tanıklar çok önemli delildir. Ayrıca fazla mesaiye yönelik yazışmalarda mahkemelerce kabul görmektedir. Fazla mesai konusunda da süreler ve zaman aşımlarına dikkat edilerek bu alanda hizmet veren işçi avukatı ile çalışmanızı önermekteyiz. Fazla mesaide beyaz yakalı yada mavi yakalı ayrımı bulunmaz şartlar eğer kanunlara uygunluk gösteriyorsa her iki kesimde fazla mesai hakkını alır. Buna tüm sınıflar dahildir.

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davasında aslında halk dili ile bir işyerinde çalışan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na resmi bildirimi yapılmaması ve sigortasız olarak çalıştırılması durumudur. Burada hizmetin tespiti istendiğinde de yine 5 yıllık zaman aşımı süresi dikkate alınmalıdır. Hizmet tespiti konulu davalarda da iş mahkemeleri görevlidir. Hizmet tespitine yönelik davalarda şahitler eldeki iş yerine ait veriler mahkeme sürecinde önem arz etmekte olup dava sürecinin işçi avukatı ile takip edilmesinde de ciddi yarar vardır.

Kötü Niyet Tazminatı Davası

Kötü niyet tazminatında da iş güvencesinden yararlanmayan ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin iş sözleşmesinin kötü niyetli olarak feshedilmesine bağlı olarak ödenen tazminat kalemidir. Bu tazminat kalemi de işveren tarafından ödenmektedir. Bu davalar dışında işçi ile işveren odaklı tüm davalar Babil Hukuk Bürosu olarak tarafımızca takip edilmektedir. İşçi alacaklarından ve işçi ile işveren kaynaklı sözleşmelerden veya diğer durumlardan kaynaklı tüm davalarda ofisimiz sizlere hizmet sunmaktadır.

İşçi olarak işveren ile yaşadığınız sıkıntılarda muhakkak işçi avukatına danışarak yol almanız gerekmektedir. İş avukatı noktasında avukat ile çalışanların hak kaybı noktasında sorun yaşamadıkları ancak bireysel olarak takip edenlerin süreçte sorunlarla karşılaştıkları bir gerçektir.

İşçi alacağı davaları ve işçi alacak kalemlerinde Babil Hukuk Bürosu olarak sizlere tüm konularda hem hukuki destek hem de dava süreçlerinizde Ankarada ve bir çok ilde avukatlık hizmeti sunmaktayız. Ülkemizde 14 milyonu aşan çalışan BULUNMAKTADIR.  Ankara’da sizlere işçilik noktasında tüm alanlarda hukuki destek sağlamaktayız. Babil Hukuk Bürosu olarak 24 saat online olarak sitemizden sorularınızı sorabilir ve cevap alabilirsiniz.


BİZİMLE İLETİŞİM KURUN
+905366023989