Savcılık  dosyası fotokopi alma örnek dilekçe

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
SORUŞTURMA NO:2021/.............. SOR.

 
KONU : Dosya fotokopisinin ve dosya içinde ki görüntü kayıtlarının tarafımıza verilmesi talebimizdir.

Yukarıda Soruşturma numarası belirtilen dosyasında şüpheli....................’a ilişkin vekaletname UYAP ortamında sunulmuştur. Dosyanın fotokopisinin dosya içinde ki görüntü kayıtlarının tarafımıza 5271 sayılı CMK'nın 153. maddesi uyarınca verilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla vekaleten arz ederiz. 13/09/2021

Av. Ali AKDAĞ