Arabuluculuk Toplantısına Katılmamanın Sonuçları 


Arabuluculuk Toplantısına Katılmamanın Sonuçları 


Giriş

Arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, üçüncü bir kişinin (arabulucunun) yardımıyla çözmelerini sağlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olarak, yargılama sürecinin daha hızlı, daha az maliyetli ve daha verimli olmasını sağlamaktadır.

Türk hukukunda, arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanuna göre, bazı uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk zorunludur. Zorunlu arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarda, tarafların arabuluculuğa katılmamaları halinde, mahkeme davayı açamaz.

Arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçları, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi ile birlikte ortaya çıkar. Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, tarafların arabuluculuk sürecine ilişkin talepleri ortadan kalkar.

Arabuluculuk Toplantısına Katılmamanın Sonuçları

Arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçları, 6325 sayılı Kanun'un 11. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması halinde, arabuluculuk faaliyeti sona erer.

Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir. Bu taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

Arabulucunun Çağrısı Usulüne Uymaması

Arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçları, arabulucunun çağrı usulüne uymasına bağlıdır. Arabulucu, tarafları toplantıya davet ederken, Kanunda belirtilen usullere uymak zorundadır.

Kanuna göre, arabulucu, tarafları toplantıya davet ederken, aşağıdaki hususları içeren bir davet yazısı göndermek zorundadır:

Uyuşmazlığın konusu
Toplantının yeri ve tarihi
Toplantıya katılmamanın sonuçları
Arabulucu, davet yazısını, tarafların bilinen adreslerine, taahhütlü olarak göndermek zorundadır. Tarafların adresleri bilinmiyorsa, davet yazısı, ilan yoluyla tebliğ edilebilir.

Arabulucu, davet yazısında belirtilen usullere uymazsa, toplantıya katılmayan taraf, geçerli bir mazeret göstermiş olsa dahi, yargılama giderlerinden sorumlu tutulamaz.

Yargıtay Kararları

Yargıtay, arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçlarına ilişkin olarak birtakım kararlar vermiştir. Bu kararlarda, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulma şartlarına ilişkin olarak önemli açıklamalar yapılmıştır.

Yargıtay'ın bir kararında, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi için, toplantıya katılmayan tarafın geçerli bir mazeret göstermemesi gerektiği belirtilmiştir. Kararda, toplantıya katılmayan tarafın, mazeretinin haklı veya haksız olmasının bir önemi olmadığı, mazeretin gerçekten haklı olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yargıtay'ın bir başka kararında, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi için, toplantıya katılmayan tarafın davet yazısını tebellüğ etmiş olması gerektiği belirtilmiştir. Kararda, toplantıya katılmayan tarafın, davet yazısının tebliğ edilmesinden sonra mazeret bildirmesinin, toplantıya katılmamanın sonuçlarına engel olmadığı ifade edilmiştir.

Yargıtay, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, yargılama giderlerinden sorumlu tutulma şartlarına ilişkin olarak da birtakım kararlar vermiştir. Bu kararlarda, toplantıya katılmayan tarafın, yargılama giderlerinden sorumlu tutulabilmesi için, davada kısmen veya tamamen haklı çıkmasının bir önemi olmadığı belirtilmiştir. Kararlarda, toplantıya katılmayan tarafın, davada haklı da çıksa, yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulacağı vurgulanmıştır.

Sonuç

Arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçları, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi ile birlikte ortaya çıkar. Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, tarafların arabuluculuk sürecine ilişkin talepleri ortadan kalkar.

Arabuluculuk toplantısına katılmamanın sonuçları, arabulucunun çağrı usulüne uymasına bağlıdır. Arabulucu, davet yazısında belirtilen usullere uymazsa, toplantıya katılmayan taraf, geçerli bir mazeret göstermiş olsa dahi, yargılama giderlerinden sorumlu tutulamaz.

iletişim adresleri


Adres

Strazburg Cad. 5/10 Çankaya/ANKARA
Konum
 https://goo.gl/maps/VLvQ529qDaYiQFXN6 

telefon

Av. Ömer  YILMAZ:+905466805484
Av. Ali AKDAĞ +905366023989


Email


av.omeryilmaz06@gmail.com
av.aliakdag@gmail.comWhatshap 

+905366023989
CRM formu burada yüklenecek